About Us

About Us

MEDİKARE DIALYSIS has been founded in September 1998 and with the years passed, it increased its capacity and is currently giving service to its customers in 3 dialysis centres.

We are aware of the fact that human is the most valuable of all creations and in the light of universal norms, we are working with an understanding focused on the happiness of both our patients and employees. By the experience and up to date scientific approach we obtained in years, we continue our way targeting the best all the times.

About Us

Ekibimiz

Kalite Yönetim Sistemimiz

Merkezlerimizin Kalite Yönetim Sistemi SKS-Diyaliz seti esas alınarak oluşturulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemimiz; amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda üst yönetimin liderliğinde katılımcı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla hasta/çalışan odaklı, merkezimize özgü yönetilebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir.

Hasta Güvenliğinin güvence altına alınması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik canlı bir sistematik hayata geçirilmiştir.

Kalite Yönetim Direktörünün koordinasyonunda, oluşturulan 12 kurul/komite/ekip vasıtasıyla kalite çalışmalarının standardize edilmesi, disiplinize edilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Kalite yönetim biriminin görevleri temel teşkil edecek şekilde SKS-Diyaliz seti çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Amacımız

Hemodiyaliz hastalarımıza en yüksek kalitede, güvenilir ve hasta odaklı diyaliz hizmeti sunmaktır.

Hedeflerimiz

 • Tedavi başarısını sürekli kılmak
 • Hasta güvenliğini sürekli kılmak
 • Hasta memnuniyetini sürekli kılmak
 • Çalışan memnuniyetini sürekli kılmak
 • Çalışanların sürekli gelişimine katkı sağlamak
 • Uluslararası tercih edilen bir merkez olmak

Our Mission

We exist in order to serve our renal failure patients requesting health service with quality standard reasonable and reliable dialysis service within the framework of patient oriented understanding we are supposed to comply with in terms of the related regulation.

Our Vision

To be a highly demanded centre in dialysis treatment which is; ever improving to give service in international standards, open to innovations, working ethically and scientifically with an institutional team.

İlke ve Değerlerimiz

 • Sağlık hizmetlerini evrensel tıbbi ve etik değerlerin bilincini ve sorumluluğunu taşıyarak sunmak
 • Takım ruhu içinde hasta ve çalışanların memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını benimsemek.
 • Hastalarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplumumuzla etkili bir güven ortamı oluşturmak

Kalite Yönetim Birimi Görev ve Çalışmaları

 • 27.06.2015 Tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik “gereği kurumun kalite hizmet sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütür.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması