Hakkımızda

Hakkımızda

1998 Eylül ayında kurulan MEDİKARE DİYALİZ geçen yıllarla birlikte büyüyerek halen 3 diyaliz merkezi ile hastalarına hizmet vermektedir.

İnsanın en değerli varlık olduğunun bilincinde, evrensel ve tıbbi değerlerin ışığında, hasta ve çalışanlarımızın mutluluklarına odaklı hizmet anlayışı ile çalışmaktayız. Yıllar içerisinde edinmiş olduğumuz deneyim ve güncel bilimsel yaklaşımlarla, her zaman en iyisini hedefleyerek yolumuza devam etmekteyiz.

Hakkımızda

Kalite Politikamız

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi (KYS)' nin kurum içinde uygulanmasını sağlamak ve sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirmek.

Hasta İlişkileri Yönetimi

Kurumsal kaynakları en verimli ve etkin bir şekilde yöneterek, hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sürekli tercih edilen bir kurum haline gelmek.

Pazar Yönetimi

Hastalarımızın bağlı bulunduğu resmi ve özel sağlık kuruluşları ile ilişkileri sürekli izleyerek, iyileştirmeye açık alanlarımızı karşılıklı mutabakatlar ile gidermeye çalışmak ve bu kurumlarla olan çalışmalarımızı sürekli gelişen bir anlayışla sürdürmek.

Kâr Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak. Başarıya odaklı sağlık hizmeti sunumumuzu, günün koşullarına uygun en gelişmiş teknolojiyle sürekli geliştirerek sunmak. İnsan sağlığı gibi hayati bir öneme sahip bir alanda hizmet sunmaktan dolayı, büyük sorumluluk gerektiren bir konumda olduğumuzun bilincinde olarak hizmet vermek. Çevre ve toplumumuzun için büyük öneme sahip bir hizmet sunduğumuzun bilincinde olmak.

Misyonumuz

Böbrek yetmezliği ile ilgili sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalarımıza, uygulamakla yükümlü olduğumuz yönetmelikler dahilinde HASTA ODAKLI bir anlayışla, en yüksek kalite standartlarında ve güvenilirlikte diyaliz hizmetini sürekli gelişerek sunmak için varız.

Vizyonumuz

Uluslararası Sağlık Standartlarında hizmet vermek için, sürekli büyüyen, yeniliklere açık, etik ve bilimsel çalışan, kalıcı kurumsal bir ekiple diyaliz tedavisinde tercih edilen LİDER BİR MERKEZ olmak.

İlke ve Değerlerimiz

  • Sağlık hizmetlerimizi evrensel tıbbi ve etik değerlerin bilincini ve sorumluluğunu taşıyarak sunmak.
  • Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunmak.
  • Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerine ve mutluluklarına odaklı hizmet anlayışı benimsemek.
  • Hastalarımızla, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluşturmak.
  • Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımamak, çıkabilecek sorunlarda ise çözüm odaklı davranmak.
  • Sağlık hizmetlerimizi, zamanında ve uyulması gereken tüm sağlık standardlarına uygun olarak, birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla sunmak.
  • Başarıya odaklı sağlık hizmeti sunumumuzu, günün koşullarına uygun en gelişmiş teknolojiyle sürekli geliştirerek sunmak.
  • İnsan sağlığı gibi hayati bir öneme sahip bir alanda hizmet sunmaktan dolayı, büyük sorumluluk gerektiren bir konumda olduğumuzun bilincinde olarak hizmet vermek.
  • Çevre ve toplumumuzun için büyük öneme sahip bir hizmet sunduğumuzun bilincinde olmak.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması