Hakkımızda

Hakkımızda

1998 Eylül ayında kurulan MEDİKARE DİYALİZ geçen yıllarla birlikte büyüyerek halen 3 diyaliz merkezi ile hastalarına hizmet vermektedir.

İnsanın en değerli varlık olduğunun bilincinde, evrensel ve tıbbi değerlerin ışığında, hasta ve çalışanlarımızın mutluluklarına odaklı hizmet anlayışı ile çalışmaktayız. Yıllar içerisinde edinmiş olduğumuz deneyim ve güncel bilimsel yaklaşımlarla, her zaman en iyisini hedefleyerek yolumuza devam etmekteyiz.

Merkezlerimiz SGK ile anlaşmalıdır.
Hastalar; Hemodiyalize girebileceğine dair Nefroloji onaylı Sağlık Kurulu Raporu, Kimlik varsa Epikriz ve tetkik sonuçları ile merkezimize başvurabilirler.

Hakkımızda

Ekibimiz

Kalite Yönetim Sistemimiz

Merkezlerimizin Kalite Yönetim Sistemi SKS-Diyaliz seti esas alınarak oluşturulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemimiz; amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda üst yönetimin liderliğinde katılımcı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla hasta/çalışan odaklı, merkezimize özgü yönetilebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir.

Hasta Güvenliğinin güvence altına alınması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik canlı bir sistematik hayata geçirilmiştir.

Kalite Yönetim Direktörünün koordinasyonunda, oluşturulan 12 kurul/komite/ekip vasıtasıyla kalite çalışmalarının standardize edilmesi, disiplinize edilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Kalite yönetim biriminin görevleri temel teşkil edecek şekilde SKS-Diyaliz seti çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Amacımız

Hemodiyaliz hastalarımıza en yüksek kalitede, güvenilir ve hasta odaklı diyaliz hizmeti sunmaktır.

Hedeflerimiz

 • Tedavi başarısını sürekli kılmak
 • Hasta güvenliğini sürekli kılmak
 • Hasta memnuniyetini sürekli kılmak
 • Çalışan memnuniyetini sürekli kılmak
 • Çalışanların sürekli gelişimine katkı sağlamak
 • Uluslararası tercih edilen bir merkez olmak

Misyonumuz

Hemodiyaliz hastalarımıza en yüksek kalitede, güvenilir ve hasta odaklı diyaliz hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Sektörde sürekli büyüyen, gelişen ve yenilikçi lider bir merkez olmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

 • Sağlık hizmetlerini evrensel tıbbi ve etik değerlerin bilincini ve sorumluluğunu taşıyarak sunmak
 • Takım ruhu içinde hasta ve çalışanların memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını benimsemek.
 • Hastalarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplumumuzla etkili bir güven ortamı oluşturmak

Kalite Yönetim Birimi Görev ve Çalışmaları

 • 27.06.2015 Tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik “gereği kurumun kalite hizmet sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütür.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
 • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması